Huisregels

Tijdens uw verblijf in de sauna de Bron zijn de volgende huisregels van toepassing:

Diegene die zich niet overeenkomstig deze regels gedraagt, kan worden verzocht, na volledige betaling en zonder restitutie, sauna de Bron te verlaten. Indien nodig kan de toegang voor langere tijd worden ontzegd. Vanzelfsprekend hopen wij oprecht dat dit niet nodig zal zijn.

 1. In het restaurant en de relaxruimtes is het dragen van een badjas verplicht.

 2. Het gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur met camera en internet ontvangst is niet toegestaan. Bellen is toegestaan in de ontvangsthal.

 3. Het is niet toegestaan om geluid- of beeldopnames te maken.

 4. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen.

 5. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. 

 6. Storend, hinderlijk, aanstootgevend gedrag en luidruchtigheid worden binnen ons bedrijf niet getolereerd. 

 7. De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal, non-verbaal en/of lichamelijk of geestelijk geweld wordt niet getolereerd.

 8. Löyly of opgooien van water en/of geurende essences mag uit-

  sluitend gedaan worden door het personeel en met middelen die

  door de sauna ter beschikking worden gesteld.

 9. Gevonden voorwerpen worden 1 maand bewaard.

 10. Binnen is roken niet toegestaan.

 11. Voorwerpen en middelen die lichamelijk letsel kunnen aanbrengen  zijn niet toegestaan.

 12. Glaswerk mag niet meegenomen worden in de natte ruimtes, sauna’s e.d.

 13. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan personen of goederen.

Kinderen in de sauna (vanaf 12 jaar)
 1. Kinderen  worden uitsluitend onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

 2. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.

 3. Begeleiding in elke ruimte (douches, sauna’s, zwembad,

  rustruimtes) is verplicht.

 4. Stemgeluiden dienen gedempt te zijn.

 5. Bij klachten wordt er één officiële waarschuwing gegeven, daarna volgt verwijdering.